Kutná Hora a hrad Český Štenberk

Kutná Hora a hrad Český Štenberk

Kutná Hora je okresní město ve Středočeském kraji cca. 60 km od Prahy, významná městská památková rezervace. Jak název města naznačuje, souvisí jeho historie s těžbou („kutáním“) stříbra a stříbrných rud. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.

Historické centrum Městské památkové rezervace spolu s kostelem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od roku 1995 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Kostel Všech svatých byl původně součástí cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. V podzemní části se nachází kostnice (ossuarium).

Kaple či kostel Všech svatých je pozdně gotická stavba (kolem r. 1400), patrně na místě staršího kostela. Je to čtvercová patrová stavba se dvěma štíhlými šestibokými věžemi v průčelí. Ve spodní části je známá kostnice, patrová část má kolem terasu a v průčelí mezi věžemi barokní štít se sochou Panny Marie od M. V. Jäckela z roku 1708. Prostý vnitřek má barokní klenbu z let 1661–1663.

Návštěvu Kutné Hory můžete spojít s prohlídkou hradu Český Šternberk, nedaleko Benešova, který byl postaven na ostrém skalnatém břehu středního toku řeky Sázavy před více než 760 lety.

Zpět k seznamu