Český Krumlov a zámek Hluboká nad Vltavou

Český Krumlov a zámek Hluboká nad Vltavou

Český Krumlov je okresní město v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické a kulturní centrum Jižních Čech. V minulosti bylo reprezentativním sídlem mnoha mocných českých rodů – Vítkovců, Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků, a hlavním centrem Krumlovského vévodství. Středověké centrum města je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Český Krumlov se stal také dějištěm několika filmů a během roku město hostí řadu kulturních akcí a festivalů – Slavnosti pětilisté růže, MHF Český Krumlov, Rallye Český Krumlov.

Největší kulturní památkou města je Státní hrad a zámek Český Krumlov - druhý největší hradní a zámecký komplex v Čechách (po Pražském hradě), založený v XIII století. Hrad stojí na strmém a dlouhém skalním ostrohu, který z jihu obtéká Vltava a ze severu Polečnice. Do předhradí (hospodářského dvora) se vstupuje ze čtvrti Latrán, z jihu Zámeckými schody nebo z východu Červenou branou. Na severní straně je obdélná budova solnice (kolem 1500), na jižní straně renesanční konírny, uprostřed kamenná kašna z roku 1561. Most přes Medvědí příkop vede průjezdem do Dolního hradu, po levé (jižní) straně je nejstarší část hradu (Hrádek), starý palác s věží ze 13. století s renesanční nástavbou a malbami z roku 1580. Z ochozu věže je krásná vyhlídka na hrad i město. Východní a severní křídlo nepravidelného velkého nádvoří Dolního hradu tvoří purkrabství z roku 1578, jižní křídlo tzv. mincovna a v západním rohu gotická věž Máselnice. Fasády jsou zdobeny renesančními sgrafity a barokními freskami, uprostřed nádvoří je kamenná kašna z roku 1641.

Asi 35 km na sever od Českého Krumlova na návrší nad Vltavou ve městě Hluboká nad Vltavou leží Zámek Hluboká. Na místě raně gotické tvrze z druhé poloviny 13. století byl postaven gotický zámek, který byl několikrát přestaven na renesanční zámek, pak - v barokním slohu, a ve třicátých letech 19. století se rozhodl kníže Jan Adolf II. Hlubokou od základu strhnout a vybudovat nový zámek v romantickém stylu. Nové budovy, které stojí dodnes, byly postaveny ve stylu tudorovské gotiky podle vzoru anglického královského zámku Windsor. Náročné exteriéry a interiéry byly dokončeny až v roce 1871. Zámek je obklopen anglickým parkem se sochařskou výzdobou. Stěny a stropy interiérů jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a obloženy ušlechtilým dřevem. Nejcennější nábytek se nachází v Ranním salónu. Některé místnosti jsou zdobeny obrazy evropských mistrů 16. až 18. století, lustry, vitrážemi a keramikou z Delf - především ložnice a šatna kněžny Eleonory, tzv. Hamiltonův Kabinet a čítárna. Portréty na stěnách znázorňují nejvýznamnější členy rodu Schwarzenberků. Největší místností je sál knihovny s kazetovým stropem, který sem byl přenesen ze Schwarzenbergu. Návštěvníky zaujme i zbrojnice zámku. V neogotické kapli se nachází oltář s velkou pozdně gotickou archou.

Zpět k seznamu